<img alt="" src="https://secure.plan2twin.com/219004.png" style="display:none;">
Automaattisten ajanvarausmuistutusten edut eläinklinikalle

Automaattisten ajanvarausmuistutusten edut eläinklinikalle

On hyvin tavallista, että ihmiset unohtelevat tapaamisia ja niin on luultavasti käynyt jokaiselle meistä jossakin vaiheessa. Ihmiset eivät tee sitä tahallaan, mutta kiireisen työpäivän aikana on helppo unohtaa varattu aika. Tämä aiheuttaa yrityksille ikävän ongelman. Kun asiakas unohtaa ajanvarauksensa, kyseinen aika menee hukkaan. Saattaa jopa olla, että jollekulle toiselle ei pystytä antamaan aikaa, koska aika on jo varattu.

Ajanvarausmuistutukset voivat hyödyttää eläinklinikkaa merkittävästi

Ajanvarauksen unohtaminen on tietenkin ikävää myös asiakkaalle. Hän tuntee itsensä noloksi ja joutuu ehkä odottamaan saadakseen uuden ajan. Asiakkaan täytyy ehkä myös maksaa käyttämättömästä ajanvarauksesta. Voidaan siis sanoa, että on ikävää sekä yritysten omistajille että asiakkaille, kun joku unohtaa ajanvarauksensa.

Tilannetta voidaan parantaa merkittävästi muistutuspalvelun avulla. Kun asiakas saa automaattisen muistutusviestin tulevasta ajanvarauksesta, on paljon todennäköisempää, että hän muistaa sen. Lisäksi on erittäin kätevää, jos ajanvarauksen voi lisätä omaan kalenteriin suoraan varausvahvistusviestistä.

On olemassa monia automaattisia muistutusohjelmistoja, mutta saatavilla on myös eläinklinikan toiminnanohjausjärjestelmiä, joiden avulla voidaan lähettää automaattisia muistutuksia.

Miksi klinikalle on tärkeää käyttää muistutuksia?

  • Automaattisten muistutusten käyttö on erinomainen tapa vähentää käyttämättä jääviä aikoja ja parantaa asiakaskokemusta. Kaikki voittavat. Eläinklinikalle ei koidu tulonmenetyksiä, eikä asiakkaan tarvitse huolehtia ajanvarauksen muistamisesta.
  • Käyttämättä jäävien aikojen määrä klinikalla voidaan vähentää lähelle nollaa.Tämä tarkoittaa sitä, ettei klinikalle koidu tulonmenetyksiä eikä työntekijöiden aikaa mene hukkaan.
  • Paranna asiakaskokemusta. Oikea-aikaiset muistutukset tulevista tapaamisista ovat asiakkaille miellyttäviä. Asiakkaiden on voitava luottaa siihen, että heitä muistutetaan varatuista ajoista.
  • Ajanvaraukset voidaan tehdä hyvinkin paljon etukäteen. Jos varaat tarkastusajan useita kuukausia etukäteen, on entistäkin todennäköisempää, että asiakas unohtaa sen. Siksi on erittäin tärkeää käyttää automaattisia muistutuksia.
  • Ihmiset ovat tottuneet saamaan muistutuksia. Muistutusten saaminen varatuista ajoista on asia, jota useimmat pitävät itsestään selvänä. Siksi voi aiheuttaa hämmennystä, jos asiakkaat eivät saa niitä. He saattavat alkaa miettiä, muistavatko he varatun ajan oikein.

Muistutukset ja muistutustyönkulut Provet Cloudissa

Sekä asiakkaan että klinikan pysyminen ajan tasalla hoitotapaamisista hyödyttää molempia: asiakkaat saavat ilmoituksen esimerkiksi tarvittavista rokotuksista ja vuositarkastuksista, eivätkä klinikat menetä asiakkaita inhimillisen ja helposti vältettävissä olevan virheen vuoksi. Jotta vältetään vastaanottoaikojen unohtaminen ja voidaan varata uusia aikoja, Provet Cloud -eläinklinikkaohjelmistolla käyttäjä voi luoda henkilökohtaisia muistutusasetuksia ja käyttää jokaiseen hoitoon ja jokaiselle asiakkaalle sopivia malleja ja muistutussääntöjä. Provet Cloudin käyttäjä voi luoda yksilöllisen muistutusjärjestelmän, jossa on erilaiset mallit ja muistutussäännöt jokaiselle hoidolle ja asiakkaalle. Muistutustyökalu on siis hyödyllinen, kun haluat pitää tulevat tapaamiset mielessä ja varmistaa, että lemmikit saavat tarvittavan hoidon oikeaan aikaan.

Provet Cloud -muistutusten edut eläinklinikallesi:

  • Luo malleja. Klinikat voivat hankkiutua eroon ylimääräisestä työstä luomalla valmiita malleja kutakin hoitoa varten ja muokkaamalla kutakin mallia asiakkaan ilmoitusasetusten mukaan, jolloin asiakastyytyväisyys paranee.
  • Valitse muistutusten käynnistimet. Varmista, että muistutuksiasi on kaikkiin olosuhteisiin. Sekä neuvontaa että liikkeessä tapahtuvaa myyntiä koskevia muistutuksia voidaan käyttää. Voit siis asettaa muistutuksia jopa liikkeessä tapahtuvaa tuotemyyntiä varten tavanomaisten ajanvarausmuistutusten lisäksi.
  • Valitse viestintätavat. Muistutusten lähettäminen oikean kanavan kautta vähentää asiakkaiden tyytymättömyyttä. Jos asiakkaan mieltymykset poikkeavat oletuksista, voit aina vaihtaa käyttöön toisen vaihtoehdon. Voit silti käyttää useita menetelmiä, esimerkiksi lähettää päivää ennen tekstiviestiä sähköpostin varmistaaksesi, että muistutus tavoittaa asiakkaan. Tässä vaihtoehdossa kiireisimmätkin asiakkaat ehtivät sopia uuden ajan, jolloin klinikalle tulee vähemmän joutokäyntiä.
  • Mukauta ennakkoedellytyksiä. Eri klinikat ovat luoneet omia tapoja muistutusten asettamiseen. Provet Cloudissa tätä tarvetta vastaa edellä mainittu automaattinen järjestelmä, jonka avulla voit muokata muistutuksia mieltymystesi mukaan. Mukautusvaihtoehdoissa on valinnanvaraa potilaiden iästä yksittäisiin toimenpiteisiin aikavälien säätöä varten.
  • Paranna asiakaskokemusta. Provet Cloud tuo käyttöön lisämuistutusasetuksia ja säästää klinikoita ylimääräiseltä työltä sekä parantaa samalla CRM:ää. Tähän kuuluu mahdollisuus yhdistää muistutuksia ja poistaa muistutuksia aktiivisilta asiakkailta, jotka ovat varanneet ajan hyvissä ajoin etukäteen. Tehokas muistutusten hallinta auttaa klinikoita pitämään asiakkaat sitoutuneina pitkän aikaa.

Muistutuksilla voidaan automatisoida eläinklinikan työnkulku ja aloittaa välittömien etujen hyödyntäminen jo tänään.

Tekijä

Provet Cloud