<img alt="" src="https://secure.plan2twin.com/219004.png" style="display:none;">
Miten eläinklinikan hallintajärjestelmä voi auttaa yrityksen pyörittämisessä?

Miten eläinklinikan hallintajärjestelmä voi auttaa yrityksen pyörittämisessä?

Nykyään yrityksen ylläpito ilman tietotekniikkajärjestelmiä on lähes mahdotonta, varsinkin eläinklinikoilla. Tarvitaan nopea ja rajoittamaton pääsy potilastietoihin. Jotta eläinklinikka voi antaa parasta mahdollista eläinlääketieteellistä hoitoa, se tarvitsee järjestelmiä, jotka varmistavat jatkuvat yhteydet kolmansiin osapuoliin (vakuutusyhtiöt, tukkurit jne.). Lue artikkelistamme, miten hyvä eläinklinikan hallintajärjestelmä voi tehostaa teidänkin klinikan toimintaa.

Ideana on työskennellä entistä älykkäämmin, ei kovemmin – tästä eri toimialojen yritykset saavat kilpailuedun. Uudenaikaisen ja toimivan eläinklinikan hallintajärjestelmän avulla voit automatisoida useita prosesseja, joten asiantuntijoilla on enemmän aikaa huolehtia eläinpotilaista ja niiden omistajista. Pilvipohjainen eläinklinikan hallintajärjestelmä, kuten Provet Cloud, auttaa henkilöstöä viestimään ja tekemään yhteistyötä tehokkaammin, koska se antaa työntekijöille pääsyn tärkeisiin tietoihin missä ja milloin tahansa. Lue, miten eläinklinikan hallintajärjestelmä tarkalleen ottaen voi auttaa pyörittämään eläinklinikkaa.

hr

Mitkä ovat suurimmat haasteet, joita eläinklinikan pyörittämisessä tulee vastaan?

Yhä useammat eläinklinikat luopuvat paperista sijoittamalla eläinklinikan hallintajärjestelmiin. Tällaisen eläinklinikoille tarkoitetun IT-ratkaisun avulla ne pystyvät käsittelemään tietoja entistä paremmin, säästämään aikaa ja antamaan lemmikkipotilaille entistä tehokkaampaa hoitoa. Jokaisella klinikalla on kuitenkin myös haasteensa. Joillakin niistä on vaikeuksia markkinointikampanjoiden optimoinnissa, ja toiset haluavat tehostaa varastonhallintaa jne.

Jos haluat tietää, miten eläinklinikkaohjelmisto voi auttaa klinikan pyörittämisessä, kysy itseltäsi seuraavaa: mitkä klinikan ongelmat haluaisin ratkaista sijoittamalla uuteen hallintajärjestelmään ja millaisia toimintoja ja ominaisuuksia siinä pitäisi olla?

Johtamiseen liittyvät henkilöstötehtävät

Eläinpotilaiden hoidon lisäksi sinulla on useita muita tehtäviä. Eläinklinikka on lopulta kuin mikä tahansa muu yritys – ainakin osittain. Sinun on huolehdittava taloudesta, henkilöstöhallinnosta, markkinoinnista ja hallinnollisista tehtävistä. Edistyksellisessä eläinklinikan hallintajärjestelmässä on monia työkaluja, jotka voivat helpottaa jokapäiväisiä työtehtäviä huomattavasti.

Tyypilliset eläinklinikan tehtävät

Toiseen ryhmään kuuluvat erityiset haasteet, joita kohtaavat ainoastaan eläinklinikan työntekijät. Näitä tehtäviä ovat esimerkiksi asianmukainen potilaiden hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointia, etälääketieteen hyödyntäminen, reseptien kirjoitus ja uusiminen jne. Jotkut klinikat päättävät valita toiminnanohjaukseen useita IT-ohjelmia. Kysymys kuuluu: riittääkö yksi järjestelmä parantamaan klinikan päivittäistä toimintaa?

puzzle pieces

Millaista eläinklinikan hallintajärjestelmän ominaisuuksia me pidämme hyödyllisinä Provet Cloudissa?

Ryhmittelimme erilaisia ominaisuuksia, jotka on kehitetty nykyaikaista eläinklinikan hallintajärjestelmää varten. Näin pystyimme analysoimaan niitä helposti sen selvittämiseksi, auttaisivatko ne ratkaisemaan eläinklinikan päivittäisiä haasteita. Pilvipohjaiset ohjelmistot parantavat yhteistyötä työntekijöiden ja kolmansien osapuolten välillä. Tutustu järjestelmämme muihin hyödyllisiin ominaisuuksiin:

Eläinklinikan ja lemmikinomistajien välinen viestintä

Sujuvalla viestinnällä asiakkaiden kanssa on suuri vaikutus heidän yleiseen tyytyväisyyteensä ja turvallisuuden tunteeseensa, kun on kyse heidän lemmikeistään. Eläinklinikoille tarkoitettu hallintajärjestelmämme pystyy keräämään palautetta asiakkailta ja mittaamaan heidän tyytyväisyyttään. Automaattiset muistutukset auttavat heitä muistamaan ajanvarauksen tai lääkityksen ajankohdan.

Sairaalahoito- ja potilashoito-ominaisuudet eläinklinikan hallintajärjestelmissä

Voit määrittää eläinklinikalle seulontakäytännön potilaiden tehokasta lajittelua ja hoitohenkilöstön työn optimointia varten. Järjestelmämme avulla on entistä helpompi hallinnoida lähetteitä ja luoda hoitolomakkeita, jotka lyhentävät oikean diagnoosin tekemiseen ja hoidon löytämiseen tarvittavaa aikaa. Järjestelmämme avulla henkilöstö voi myös luoda jokaiselle potilaalle hoitosuunnitelman hoidon tehostamiseksi käyttämällä soveltuvaa ennalta ehkäisevää hoitoa.

Eläinklinikan potilaiden ajanvaraus

Monilla eläinklinikoilla lemmikinomistajien täytyy edelleen varata aika puhelimitse. Kun käytät järjestelmässämme olevaa ajanvarauskalenteria, ajanvarausprosessi helpottuu ja nopeutuu merkittävästi. Voit nopeuttaa diagnoosin tekoa esirekisteröintiominaisuudella, jonka avulla voit lähettää asiakkaille verkkolomakkeen. Tähän he voivat täyttää tärkeät tiedot ennen saapumista vastaanotolle.

white_dog

Miten eläinklinikan hallintajärjestelmä voi parantaa eläinklinikan toimintaa?

Moniin tärkeisiin tehtäviin tarvittava aika lyhenee merkittävästi, kun oikeanlainen eläinklinikan toiminnanohjausjärjestelmä on integroituna klinikkasi muihin järjestelmiin. Asianmukaisilla raportointityökaluilla voit analysoida klinikan tehokkuutta ja työstää liiketoimintastrategiaasi milloin tahansa. Kerromme mielellämme, mitä mielenkiintoisia ominaisuuksia eläinklinikan hallintajärjestelmään sisältyy. Voit myös tutustua pilvipohjaisen eläinklinikan hallintajärjestelmän ominaisuuksiin täältä.

Tekijä

Provet Cloud