<img alt="" src="https://secure.plan2twin.com/219004.png" style="display:none;">

Farvel, Sanimalis
Velkommen, Provet Cloud

Frame 10119

Switching veterinary software providers can seem daunting, but it doesn't have to be.

Vi flytter fokus fra Sanimalis til Provet Cloud

Som Sanimalis-bruker er du forhåpentligvis kjent med jobben som har pågått siden 2019:
Utvikle Provet Cloud til en fullverdig erstatning for Sanimalis. I forlengelsen av dette, stanser utviklingen av gammel løsning for avslutningsvis å pensjonere vårt gamle program.
Vi har ingen endelig dato for nedstenging av Sanimalis, men øker nå innsatsen for å kunne fokusere kun på Provet Cloud som fremtidig løsning. Et resultat av dette, er at det ikke kommer til å skje spennende utvikling på den gamle Sanimalis-løsningen.
Vi forstår at denne beslutningen vil kunne påvirke praksisen din, og vi vil gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg og teamet ditt over på Provet Cloud på en rask og trygg måte.

KLIKK HER for å få tilgang til et skjema hvor dere kan melde interesse for Provet Cloud.


Fortsatt bruker av Sanimalis?


Vi yter fortsatt support:
- Telefon: 800 33 448
- E-post: support@sanimalis.no
- Teamviewer: https://get.teamviewer.com/provetcloud