<img alt="" src="https://secure.plan2twin.com/219004.png" style="display:none;">

Datasikkerhet i Provet Cloud

Å beskytte dataene dine er Provet Cloud sin høyeste prioritet.


Derfor har vi tatt i bruk noen av de strengeste krypteringsprotokollene i IT-bransjen.
Fra GDPR-samsvar til godkjenning med passord, streber vi etter å sikre at så vel medisinske journaler som personlige opplysninger forblir konfidensielle.

Les mer om datasikkerhetstiltakene vi har iverksatt for å holde informasjonen din trygg – slik at du kan holde fokus på å gi utmerket pleie.

Passordløs autentisering

Passord er en svakhet i forhold til hacking, og det er grunnen til at Provet Cloud er en av de første løsningene i vår bransje som implementerer passordløs autentisering ved innlogging. I stedet for å stole på et brukergenerert passord, kan brukerne få tilgang til systemet via smartkort, Yubikeys og biometriske data (f.eks. fingeravtrykk) uten risiko for passordbrudd. Med passordløs autentisering, er innlogging raskere og betydelig sikrere.

Passwordless authentication

IP-lås

En annen måte vi forhindrer datainnbrudd på, er ved å begrense tilgangen til Provet Cloud av uautoriserte brukere. IP-lås er en sikkerhetsfunksjon som bruker en liste over godkjente IP-adresser som brukere kan få tilgang til systemet fra, og blokkerer tilgang fra andre IP-adresser. Bare autoriserte brukere, og deres enheter på godkjente steder, kan logge på. Dette er nok en måte vi forhindrer sikkerhetstrusler på - for å gi deg trygghet.

IP lock

GDPR-overholdelse

Vi tar personvernforordningen svært alvorlig, og ikke bare i EU. Vi følger denne standarden for databeskyttelse og personvern overalt hvor Provet Cloud er tilgjengelig. Vi håndterer personopplysninger med den følsomheten det krever, og vi vil ikke selge disse personopplysningene uten eksplisitt samtykke fra våre kunder. Du har retten til å få tilgang for å kontrollere dine data når som helst.

GDPR compliance

ISO 27001-sertifisering

Provet Cloud er utviklet, implementert og støttet under Nordhealth Finland Oy-systemet for informasjonssikkerhet, som er sertifisert i henhold til ISO 27001:2022. Dette er en internasjonalt anerkjent standard for informasjonssikkerhet. Denne sertifiseringen viser vår forpliktelse til å beskytte sensitive data, redusere risiko og følge de nyeste standardene innen informasjonssikkerhet.

ISO 27001 certification

Dine data er dine data

Du eier dataene i Provet Cloud, ikke vi. Å eie dataene dine betyr å opprettholde kontroll, ansvar og eierskap for informasjonen som genereres av systemet vårt. Du kan få tilgang til, administrere og bruke dine egne data (kontroll); du er ansvarlig for alle måtene teamet ditt bruker og behandler dataene på (ansvar); og du tar beslutningene om hvordan informasjonen lagres, analyseres og deles (eierskap).

Your data is your data_2