<img alt="" src="https://secure.plan2twin.com/219004.png" style="display:none;">

Provet Cloud for
veterinæruniversiteter
og henvisningsklinikker

Koordiner enkelt behandling på tvers av alle
avdelinger for å gi bedre pasientbehandling

Provet Cloud åpner for høyere effektivitet, smartere samarbeid og bedre resultater blant kliniske team.

Enkle henvisninger

Effektiviser kommunikasjonen til og fra henvisende veterinærer. Bruk Provet Clouds delte innboks for å motta journaler direkte inn i pasientmappen og enkelt gi tilbakemelding på e-post med et klikk på en knapp.

4-2

En smidigere klinikk

Legg til funksjonalitet og innsikt i veterinærklinikken. Provet Cloud har en triage-modul for å gi bedre effektivitet til akuttmottaket, og komplikasjonsrapportering lar deg lage spesialiserte rapporter om alt som skjer under prosedyrer.

smoother-run hospital

Automatisering
av hverdagen

Spar tid, reduser feil og fang alltid opp alle kostnadene. Enten du legger til linjer på en faktura, importerer laboratorieresultater eller sender påminnelser om timer, lar Provet Cloud deg utføre utallige oppgaver automatisk.

automating the everyday

Lærefunksjoner for studenter

Veterinærstudenter kan få erfaring med virkelig behandling. Provet Cloud lar dem sende inn kliniske notater, utskrivningsinstruksjoner og tilbakemelding til henvisende veterinærer for godkjenning – før de blir en del av den kliniske journalen.

student learning features

Provet Cloud endrer hvordan våre undervisningsveterinærer, studenter og ansatte jobber hver dag. Funksjoner som integrering av laboratorium og bildebehandling, ekstern tilgjengelighet, forenklede rapporter, utvidede betalingsalternativer for kunder har potensial til å forbedre balansen mellom arbeid og privatliv på klinikken.

Julie Guerin, økonomisjef ved University College Dublin School of Veterinary Medicine

veterinary-medicine

Det er viktig å sikre at studentene våre får mulighet til å arbeide og lære med det siste innen teknologi og utstyr. Med Provet Cloud føler vi oss trygge på at vi gir dem denne muligheten, som vil forberede dem bedre som veterinærforskere for den videre karrieren.

Matthew Moon, administrerende direktør ved The Queen's Veterinary School Hospital ved University of Cambridge

hospital-managing

Provet Cloud gir enkel, ekstern tilgang til medisinske journaler, noe som åpner for mer effektivt samarbeid og bedre pasientbehandling. Vi kan også introdusere studentene våre for en moderne medisinsk journalplattform som de vil møte i løpet av de kliniske studiene og praksisen.

Dr. James Fairs, direktør ved Ross University Veterinary Clinic

veterinary clinic

Ta kontakt med oss

for å finne ut mer om Provet Cloud