<img alt="" src="https://secure.plan2twin.com/219004.png" style="display:none;">

Datasäkerhet i Provet Cloud

Att skydda dina data är vår högsta prioritet med Provet Cloud.


Just därför har vi infört några av IT-branschens strängaste krypteringsprotokoll.
Vi strävar efter att se till att dina patienters journaler och personuppgifter förblir konfidentiella genom GDPR-efterlevnad och autentisering av lösenord.

Läs mer om de datasäkerhetsåtgärder vi har vidtagit för att skydda din information – så att du kan fortsätta fokusera på att ge utmärkt vård.

Autentisering
utan lösenord

Lösenord är sårbara för hackning och därför är Provet Cloud är en av de första lösningarna i branschen med att implementera lösenordsfri autentisering vid inloggning. Istället för att förlita sig på användargenererade lösenord kan användare få tillgång till systemet via smartkort, Yubikeys och biometriska data (t.ex. fingeravtryck) utan risk för lösenordsintrång. Med lösenordsfri autentisering går det snabbare att logga in och är betydligt säkrare.

Passwordless authentication

IP-lås

Ett annat sätt vi tar till hjälp för att förhindra dataintrång är att begränsa åtkomsten till Provet Cloud för obehöriga användare. IP-lås är en säkerhetsfunktion som använder en lista över godkända IP-adresser från vilka användare kan komma åt systemet, vilket blockerar åtkomst från andra IP-adresser. Endast behöriga användare och deras enheter på specifika platser kan logga in. Det är bara ännu ett sätt vi använder för att förhindra säkerhetshot och ge dig sinnesfrid.

IP lock

Efterlevnad av GDPR

Vi tar dataskyddsförordningen (GDPR) på största allvar, och inte bara i EU. Vi följer denna standard för dataskydd och integritet på alla platser där Provet Cloud är tillgängligt. Vi hanterar personuppgifter med den känslighet som krävs, och vi säljer inte personuppgifter utan uttryckligt samtycke från våra kunder. Du har också rätt att när som helst få tillgång till och kontrollera uppgifterna om ditt företag.

GDPR compliance

ISO 27001-certifiering

Provet Cloud är utvecklat och implementerat av och får stöd enligt Nordhealth Finland Oy-systemet för informationssäkerhet, som är certifierat enligt ISO 27001:2022. Detta är en internationellt erkänd standard för informationssäkerhet. Denna certifiering visar vårt engagemang för att skydda känsliga data, minska risker och följa de senaste standarderna inom informationssäkerhet.

ISO 27001 certification

Dina data är
dina data

Du äger de uppgifter som finns i Provet Cloud, inte vi. Att äga sina data innebär att behålla kontroll, ansvar och behörighet över den information som genereras av vårt system. Du kan komma åt, hantera och tillämpa egen styrning av dina uppgifter (kontroll). Du är ansvarig för hur ditt team använder och bearbetar uppgifterna (ansvar). Du fattar beslut om hur informationen lagras, analyseras och delas (behörighet).

Your data is your data_2