<img alt="" src="https://secure.plan2twin.com/219004.png" style="display:none;">
Journalsystem för veterinärverksamhet – moln- eller serverbaserad?

Journalsystem för veterinärverksamhet – moln- eller serverbaserad?

Är du osäker på om molnet är något för dig och din verksamhet? Vill du veta vilka fördelar det finns? I den här artikeln kommer du att lära dig hur moln- och serverbaserad programvara skiljer sig åt.

Journalsystem för veterinärverksamhet – mer än bara ett journalsystem

Journalsystem fungerar vanligtvis som ett multifunktionellt verksamhetssystem. Det gör det möjligt att hantera den dagliga verksamheten, såsom att boka tider, skapa, lagra och ändra journaler för patienter etc.

Anledningarna till att investera i ett molnbaserat journalsystem är egentligen ganska självklara – den här typen av system gör att veterinära verksamheter kan effektivisera sitt arbete, spara tid och bli mer kundorienterade.

Att ha ett system som kontinuerligt utvecklas för att möta marknadens utmaningar gör att varje veterinär verksamhet avsevärt kan öka sin effektivitet.

Journalsystem för veterinärverksamheter som är framtagna i samarbete mellan IT-specialister och veterinärer gör att alla funktioner som behövs för en framgångsrik verksamhet finns tillhandahållna.

Traditionellt, gör journalsystem det möjligt för personal att skapa och se tillbaka i patienternas journaler, boka tider och utföra det dagliga arbetet. Idag kan ett modernt journalsystem ha många ytterligare funktioner som gör det mycket enklare att driva en veterinärverksamhet.

Molnbaserat eller serverbaserat journalsystem — huvudsakliga skillnader

Med en serverbaserad lösning till ditt journalsystem har du mycket kontroll över hur din “infrastruktur” ser ut och det medför en hel del ansvar och arbete. Du måste ha koll på och ta hand om allt på egen hand, såsom att köpa rätt hårdvara, dess konfiguration, installation av program för din verksamhet, säkerställa säkerhet, skapa säkerhetskopior, etc.

Väljer du i stället en molnbaserad lösning till ditt journalsystem så får du en leverantör som tillhandahåller lösningarna du behöver. Din uppgift blir då att välja systemleverantör som anpassar dig efter dina specifika behov, teckna ett abonnemang och sen kan du börja använda ditt nya journalsystem.

Aspekter som att säkerställa säkerhet, säkra data och hantera programvaran tas om hand av leverantören vid molnbaserade system.

Är molnbaserat journalsystem bättre än serverbaserat?

Förutom det faktum att det molnbaserade journalsystem som Provet Cloud erbjuder gör det möjligt för veterinärer och andra anställda i veterinärverksamheten att fokusera på det som är viktigt – att behandla patienter – ger det också lösningar som gör att alla verksamheter kan förbättra sin effektivitet.

Tillgänglighet till molnbaserat journalsystem och data

För det första behöver du inget kontor för din icke-medicinska personal som ekonomi, marknad, IT-specialister etc. Det går nämligen att komma åt systemet remote, alltså varifrån som helst där det finns möjlighet till internetuppkoppling. Dina veterinärer kan studera journaler eller utföra telemedicin från sina hem. Detta kan hjälpa till att uppnå en bättre balans mellan arbete och privatliv, det minskar kostnaderna för att hyra kontorslokal och du kan serva dina patienter snabbare i akuta ärenden.

Kostnad för journalsystem

Serverbaserade journalsystemleverantörer erbjuder program med specifika funktioner för ett fast pris. Det är upp till dig att investera i maskinvara, och du kan drabbas av oväntade uppgraderingskostnader.

Molnbaserade journalsystemleverantörer ger dig vanligtvis flera versioner av samma programvara som du kan välja mellan. Detta låter dig välja en plan som bäst passar dina behov. Du behöver inte betala för funktioner din verksamhet inte behöver. Du kan dock omedelbart skala upp funktionerna om verksamheten växer eller behoven ändras.

Datasäkerhet

Din data måste skyddas från dessa typer av faror: dataläckor, digitala katastrofer och naturkatastrofer. Att säkerställa datasäkerhet på egen hand är en mycket svår uppgift och om du bestämmer dig för att investera i serverbaserat journalsystem är det upp till dig att ta hand om det.

Om du väljer ett molnbaserat journalsystem kommer en leverantör att ansvara för att hänga med i de senaste trenderna inom cybersäkerhet. Automatisk säkerhetskopiering är en standard i de flesta molnbaserade journalsystemen. Du kan fokusera på att rädda och förbättra djurs liv, trygg i vetskapen om att din data är säker.

Om du fortfarande inte är säker på om ett molnbaserat journalsystem är något för dig, kontakta oss – vi berättar gärna mer om alla fantastiska funktioner som vi erbjuder med Provet Cloud.

Författare

Provet Cloud