<img alt="" src="https://secure.plan2twin.com/219004.png" style="display:none;">
Kontakta oss

Funktioner

Kundkommunikation

Fånga kundfeedback

Fånga enkelt feedback från dina kunder och mät kundtillfredsställelse så att kliniker kan hantera specifika frågor och förbättra deras kundupplevelser.

Preliminära prisuppgifter

Skapa preliminära prisuppgifter för dina kunder. Alla artiklar från en preliminär prisuppgift kan med ett klick läggas till i konsultation för att spara tid och säkra att alla debiteringar tas.

En gemensam databas för alla kliniker / enheter

Få tillgång till alla dina kund- eller patientuppgifter och medicinsk historik från alla dina enheter när som helst och var som helst.

CRM

Organisera all kund- och patientinformation samt kommunikation på ett ställe så att ditt team har all relevant information till hands när de interagerar med dina kunder.

Client Mobile App

Låt dina kunder organisera och få tillgång till sina djurs hälsoinformation.

Automatiserade påminnelser

Skicka automatiskt e-post- eller sms-påminnelser till dina kunder, för att de inte ska inte glömma sina kommande konsultationer eller att vaccinera sina djur.

Djursjukhusfunktioner

Komplikationsrapportering

Med komplikationsrapporteringsfunktionen kan du skapa speciella rapporter om eventuella komplikationer som kan uppstå under olika behandlingar. Detta möjliggör bättre patientvård och ett mer detaljerat statistiskt tillvägagångssätt.

Patientremisser

Spåra enkelt inkommande remisser, samla en remitterad patients medicinska historik och underlätta kommunikationen med den remissterande veterinären för att säkerställa en steglös och trygg kundupplevelse.

Behandlingsmallar

Gör det enkelt för veterinärer och djursjukskötare att identifiera när behandlingarna ska utföras för varje patient, och automatiskt lägga till debiteringen för behandlingarna när de kryssas av på iPad eller dator.

Triage

Utför triage på ett standardiserat sätt, så att ditt team kan se till att de mest akuta fallen får vård först.

Integrationer

API

Integrera din skräddarsydda app eller favoritappar från tredje part med vårt omfattande REST API.

Direkteglering

Skapa och skicka direktregleringar till försäkringsbolaget i Provet Cloud.

DICOM-arbetslista och PACS

Skicka dina bilddiagnostiska remisser till valfri ultraljud-, röntgen-, MR- eller CT-enhet som använder DICOM och få resultatet automatiskt direkt på konsultationssidan.

Integration till databaser med produktionsdjur

I utvalda länder ansluter du Provet Cloud till statliga databaser och applikationer för produktionsdjur.

Faktureringspartners

Gör det enkelt för dina kunder att hantera sina fakturor via tredjeparts finansieringsföretag.

Integration av betalterminal

Spara tid och minska manuella inmatningsfel genom att automatiskt skicka fakturabelopp till din betalterminal.

Tvåvägsintegration till externa laboratorier

Beställ dina externa laboratorietester och få analysresultaten automatiskt inlagda på remissen, vilket eliminerar fel, manuella steg och sparar tid.

Tvåvägsintegration i laboratorieutrustning på kliniken

Skicka dina interna laboratorieförfrågningar och få analyssvaren automatiskt till konsultationen och remissen, det eliminerar felaktiga inmatningar och sparar tid.

Fakturering

Integration av bokföringsprogram

Skicka kundfakturor automatiskt till ditt bokföringsprogram för att på så vis se hur ditt företag går i realtid samt minska manuell inmatning.

SIE-filer

Automatisk/manuell generering av SIE-filer från Provet Cloud - Import SIE-fil till bokföringsprogram.
SIE-filen från Provet Cloud innehåller samtliga ekonomiska transaktioner.

Automatisk fakturering

Generera automatiskt märkesfakturor som kan skrivas ut för kunder på kliniken eller mailas till dem efter.

Kundskulder

Skicka automatiskt fakturor och betalningspåminnelser till gäldenärer så att du får betalt i tid.

Patientvård

Konsultation för flera patienter samtidigt

Hantera patientkonsultationer för flera patienter eller besättningar med en enda, löpande process. Dokumentera behandlingar som görs för vissa - eller alla - djur i en besättning med ett enda klick.

Hälsoplaner

Hälsoplaner hjälper till att öka efterlevnaden av förebyggande vård och ger dig en stabil källa till återkommande intäkter utan att störa dina kunders budgetar eller ditt arbetsflöde.

Integration med etikettskrivare

Skriv ut etiketter för t ex utlämnade mediciner enkelt och snabbt från Provet Cloud.

Offline mobilapp

Vår app låter användare få tillgång till information om sina senaste och kommande tidsbokningar på sina mobila enheter offline.

Hantering och påfyllning av recept

Skapa, hantera och fylla på recept enkelt som en del av ett konsultation eller direkt för alla kunder eller patienter.

Studentfunktioner

Låt studenterna öva på sin kommunikations- och skrivförmåga genom att skapa icke-godkända kliniska anteckningar, utskrivningsinstruktioner och remissmeddelanden som kan redigeras och godkännas av professorer.

Telemedicin

Anslut till kunder med genom ett videosamtal för att förbättra kundkommunikaton och patientvård.

Mallar för snabb journalskrivning

Mallar hjälper veterinären att spara tid genom att automatiskt lägga till anpassningsbara textmallar, paketpriser, hemgångsråd och påminnelser för vanliga behandlingar.

Rapportering & hantering

Dedicated Data Warehouse

Kombinera all din data i ett centraliserat data-warehouse och visualisera dem med verktyg som PowerBI och Tableau.

Digitala formulär och E-signatur

Skapa, skicka och underteckna anpassningsbara formulär för digitalt samtycke och patientdokumentation för att minska ditt miljöavtryck och spara alla poster på en säker plats.

Lagerhantering

Spåra automatiskt använda och tillgängliga lager över flera lagerplatser och generera automatiskt order när någon artikel går under miniminivån.

Prissättningsverktyg för flera enheter

Uppdatera dina artikellistor och priser på alla enheter med ett klick, ställ in individuella priser på vissa enheter och bestäm vilka produkter varje enhet ser.

Rapporter

Håll reda på dina ekonomiska och operativa mätvärden och motivera dina team med lättanpassade ledningsrapporter.

Uppgifter och aviseringar

Skapa personliga uppgifter med påminnelser, tilldela uppgifter till andra användare och meddela användare när uppgifter är slutförda.

Hantering av behörigheter

Konfigurera enkelt den åtkomst och behörighet som varje användare har enligt deras roll.

Grossistintegrationer

Placera order och synkronisera artikellistor, batchnummer och priser automatiskt mellan Provet Cloud och din grossist.

Schemaläggning och tidsbokning

Tidsbokning

Skapa, visa och ändra senaste och kommande tidsbokningar.

Onlinebokning

Ge kunderna möjlighet att när som helst göra tidsbokningar på din webbplats.

Förregistrering

Skicka ett onlineformulär till kunder före deras kommande tidsbokning och be dem att bekräfta eller uppdatera sin personliga information, vilket sparar tid och minskar kommunikationsfel.

Quinyx-integration

Quinyx är ett kraftfullt personalhanteringssystem integrerat med Provet Cloud.

Skift och schemaläggning

Hantera enkelt skift och tidsbokningar och synkronisera din personliga kalender i Provet Cloud med Google Kalender eller iCal.

Prova Provet Cloud

Kontakta oss