<img alt="" src="https://secure.plan2twin.com/219004.png" style="display:none;">

Kundkommunikation

Automated reminders

Automatiserade påminnelser

Skicka automatiskt e-post- eller sms-påminnelser till dina kunder, för att de inte ska inte glömma sina kommande konsultationer eller att vaccinera sina djur.

Treatment estimates

Preliminära prisuppgifter

Skapa preliminära prisuppgifter för dina kunder. Alla artiklar från en preliminär prisuppgift kan med ett klick läggas till i en konsultation för att spara tid och säkra att alla debiteringar tas.

Single database

En gemensam databas för alla kliniker / enheter

Få tillgång till alla dina kund- eller patientuppgifter och medicinsk historik från alla dina enheter när som helst och var som helst.

CRM

CRM

Hantera all kund- och patientinformation samt kommunikation på ett ställe så att ditt team har all relevant information till hands när de interagerar med dina kunder.

Mark

Få kundfeedback

Fånga enkelt upp feedback från dina kunder och mät kundtillfredsställelse så att verksamheten kan hantera specifika frågor och förbättra kundupplevelserna.

Djursjukhusfunktioner

Union (2)

Överblick

Få en överblick över alla patienter som du ansvarar för genom att använda din överblick. Överblicken gör det möjligt för din personal att se vem som befinner sig vart på kliniken för att underlätta prioriteringen av nästa steg.

vector

Triage

Utför triage på ett standardiserat sätt, så att ditt team kan se till att de mest akuta fallen får vård först.

treatment-plan

Behandlingsplaner

Gör det enkelt för veterinärer och djursjukskötare att identifiera när behandlingarna ska utföras för varje patient, och automatiskt lägga till debiteringen för behandlingarna när de kryssas av på iPad eller dator.

multiple

Paketlösningar

Skapa paketlösningar för att kombinera dina mest frekvent erbjudna produkter och tjänster för att minska förlorade intäkter och erbjuda bästa möjliga vård och behandling.

patient

Patientremisser

Spåra enkelt inkommande remisser, samla en remitterad patients medicinska historik och underlätta kommunikationen med den remitterande veterinären för att säkerställa en steglös och trygg kundupplevelse.

Integrationer

settings

API

Integrera din skräddarsydda app eller favoritappar från tredje part med vårt omfattande REST API.

radiology scan

DICOM-arbetslista och PACS

Skicka dina bilddiagnostiska remisser till valfri ultraljud-, röntgen-, MR- eller CT-enhet som använder DICOM och få resultatet automatiskt direkt på konsultationssidan.

storage device

Tvåvägsintegration till externa laboratorier

Beställ dina externa laboratorietester och få analysresultaten inlagda på remissen automatiskt. Detta för att minimera fel och manuella steg samt spara tid.

Union (3)

Tvåvägsintegration till laboratorieutrustning på kliniken

Skicka dina interna laboratorieförfrågningar och få in analyssvaren automatiskt i remissen till konsultationen. Detta för att minimera felaktiga inmatningar och spara tid.

invoice

Faktureringspartners

Gör det enkelt för dina kunder att hantera sina fakturor via tredjeparts finansieringsföretag.

payments

Integration av betalterminal

Spara tid och minska manuella inmatningsfel genom att automatiskt skicka fakturabelopp till din betalterminal.

sheep

Integration till databaser med produktionsdjur

Skicka elekroniska rapporter för produktionsdjur till Jordbruksverket och CDB.

Fakturering

softwareintegration

Integration till bokföringsprogram

Skicka kundfakturor automatiskt till ditt bokföringsprogram för att på så vis i realtid se hur det går för ditt företag samt minska manuell inmatning.

generic

Automatisk fakturering

Generera automatiskt märkesfakturor som kan skrivas ut för kunder på kliniken eller mailas till dem efter.

invoice

Automatiska sjukhusvårdsavgifter

Följ och hantera enkelt löpande avgifter för patienter vid stationnärvård under en längre tid och fakturera kunden på rätt sätt.

payments

Kundskulder

Skicka automatiskt fakturor och betalningspåminnelser till gäldenärer så att du får betalt i tid.

Patientvård

feline

Konsultation för flera patienter samtidigt

Hantera patientkonsultationer för flera patienter eller besättningar med en enda, löpande process. Dokumentera behandlingar som görs för vissa - eller alla - djur i en besättning med ett enda klick.

treatment-plan-1

Hälsoplaner

Hälsoplaner hjälper till att öka förebyggande vård och kan skapa en stabil återkommante intäktskälla utan att påverka din kunds budget eller ditt arbetsflöde.

notes

Mallar för snabb journalskrivning

Mallar hjälper veterinären att spara tid genom att automatiskt lägga till anpassningsbara textmallar, paketpriser, hemgångsråd och påminnelser för vanliga behandlingar.

prescription

Hantering och påfyllning av recept

Skapa, hantera och fyll enkelt på recept. Antingen som en del av en konsultationen eller direkt till kund och patient.

Union (3)-1

Integration med etikettskrivare

Skriv snabbt och enkelt ut tex patientetiketter från Provet Cloud.

computer

Telemedicin

Boka videosamtal med kunder för bättre kundkommunikation och patientvård.

Union (2)-1

Studentfunktioner

Låt studenterna öva på sin kommunikations- och skrivförmåga genom att skapa icke-godkända kliniska anteckningar, utskrivningsinstruktioner och remissmeddelanden som kan redigeras och godkännas av professorer.

Rapportering & hantering

Single database

Dedicated data warehouse

Kombinera all din data i ett centraliserat data-warehouse och visualisera dem med verktyg som PowerBI och Tableau.

Group 3582

Digitala formulär och E-signatur

Skapa, skicka och underteckna anpassningsbara formulär för digitalt samtycke och patientdokumentation för att minska ditt miljöavtryck och spara alla poster på en säker plats.

location

Prissättningsverktyg för flera enheter

Uppdatera dina artikellistor och priser på alla enheter med ett klick, ställ in individuella priser på vissa enheter och bestäm vilka produkter varje enhet ser.

Union (3)-2

Lagerhantering

Spåra automatiskt använda och tillgängliga lager över flera lagerplatser och generera automatiskt order när någon artikel går under miniminivån.

script

Rapporter

Håll reda på dina ekonomiska och operativa mätvärden och motivera dina team med lättanpassade ledningsrapporter.

Union (2)-2

Uppgifter och meddelanden

Skapa personliga uppgifter med påminnelser, tilldela uppgifter till andra användare och meddela användare när uppgifter är slutförda.

checked

Hantera användarbehörighet

Anpassa behörighet som varje användare, enligt deras roll, ska ha åtkomst till.

shopping cart

Grossistintegrationer

Lägg ordrar och synkronisera artikellistor, batchnummer samt priser automatiskt mellan Provet Cloud och din grossist.

Schemaläggning och tidsbokning

calendar

Tidsbokning

Skapa, visa och ändra senaste och kommande tidsbokningar.

computer

Onlinebokning

Ge kunderna möjlighet att när som helst göra tidsbokningar på din webbplats.

edit

Förregistrering

Skicka ett onlineformulär till kunder före deras kommande tidsbokning och be dem att bekräfta eller uppdatera sin personliga information, vilket sparar tid och minskar kommunikationsfel.

notepad

Arbetspass och schemaläggning

Hantera enkelt arbetspass och tidsbokningar. Synkronisera din personliga kalender i Provet Cloud med Google Kalender eller iCal.

Union (4)

Quinyx-integration

Quinyx är ett kraftfullt personalhanteringssystem integrerat med Provet Cloud.

Vill du veta mer om dessa funktioner och se dem i aktion?

dog_head_2-1