<img alt="" src="https://secure.plan2twin.com/219004.png" style="display:none;">
Kom i gang

Implementering och utbildning

Implementation - get started

Kom igång med Provet Cloud

Vi vet att det är ett stort steg att byta sin veterinära programvara. Vi kommer att arbeta i nära samarbete med dig för att göra övergången så smidig som möjligt och erbjuda stöd varje steg på vägen. Våra implementeringsexperter har hjälpt över 100 veterinärkliniker - från universitet och sjukhus till oberoende kliniker - att komma igång med Provet Cloud.

Implementation - data migration

Datamigrering

Du behöver inte oroa dig för överföringen av data från ditt gamla journalsystem till Provet Cloud. Vi kan ta hand om varje steg i datamigrationsprocessen, från att förbereda dina data för konvertering till att granska dina överförda data.

Vad du kan förvänta dig under utrullningsprocessen

När du har bestämt dig för att Provet Cloud är rätt programvara för din veterinära verksamhet, vad är nästa steg?

01

Din säljare kommer att föreslå ett lämpligt implementeringspaket för dig och vidarebefordra den informationen till våra implementeringsspecialister, som sedan kommer att kontakta dig för att diskutera schemaläggning och detaljer.

02

Vi planerar en preliminär start, följt av en serie utbildningspass online, eller på plats, för Provet Cloud-användare som ska vara administratörer.

03

Avsluta inställningarna av Provet Cloud för din klinik, inklusive att lägga till dina kunder, patienter och möten i systemet. Ställ in artiklar, formulär, mallar, påminnelser och eventuella anpassade inställningar.

04

Användarna på din klinik kommer att genomföra en online-utbildning.

05

Go live med Provet Cloud!

Plan för en framgångsrik implementeringsprocess

success-plan

Checklista för en framgångsrik implementeringsprocess

Ett framgångsrikt genomförande kräver engagemang från båda sidor. Här är en checklista med tips för att göra implementeringsprocessen för Provet Cloud så smidig som möjligt för dig och ditt team.

Sätt upp realistiska förväntningar när du kommer överens om projektets omfattning, budget och schema.

Enas om gemensamma mål inom ditt team för att säkerställa att alla förstår och är överens om vad som behöver göras.

Kommunicera om din budget och tidsplan tydligt och proaktivt under hela implementeringen.

Upprätthåll engagemang från ledningen genom att effektivt involvera nyckelpersoner i processen.

Delta i möten på verkställande nivå för att ge ledningen regelbundna statusrapporter och uppdateringar om vad som händer i implementeringsprojektet.

Söker efter support ?

Besök vår supportdatabas

Prova Provet Cloud