<img alt="" src="https://secure.plan2twin.com/219004.png" style="display:none;">
Kom i gang

Implementering och utbildning

Implementation - get started

Kom igång med Provet Cloud

Vi vet att det är ett stort steg att byta sin programvara till något helt nytt. Vi kommer därför att arbeta tillsammans med dig för att göra övergången så smidig som möjligt och erbjuda stöd i varje steg på vägen. Våra implementeringsexperter har hjälpt över 100 veterinära verksamheter att komma igång med Provet Cloud, allt från universitet, sjukhus och till mindre kliniker.

Implementation - data migration

Datamigrering

Vi kan hjälpa dig med att överföra information från ditt gamla journalsystem till Provet Cloud. Vi bygger migreringsverktyg för att konvertera data och du är med och granskar dessa inför slutgiltig migrering.

Vad händer under implementationsprocessen

När du har bestämt dig för att Provet Cloud är rätt programvara för din verksamhet, vad är då nästa steg?

01

Din kontaktperson hos oss kommer att föreslå ett lämpligt implementeringspaket för dig och vidarebefordra den informationen till våra implementeringsspecialister. De kommer sedan att kontakta dig för att diskutera datum för utbildningar och implementation. Vi startar ett Provet Cloud konto med inloggningsuppgifter till dig.

02

Vi talar även om datum för när ni planerar att starta med Provet Cloud, ifall ni önskar utbildning online eller på plats, om ni vill ha stöd på plats vid go live och vilka Provet Cloud-användare som ska vara administratörer.

03

Vårt gemensamma arbete startar med utbildningspass för att lära sig grunderna i Provet Cloud och hur du bäst gör inställningar som passar dig och din klinik. Det gäller allt från hur man lägger in kunder och patienter, bokar in besök och skriver journal men även hur du gör inställningar för artiklar, påminnelser, formulär och inte minst för en god ekonomisk redovisning.

04

När det börjar närma sig startdatum har vi utbildningar för din personal online eller på plats.

05

Go live med Provet Cloud!

Plan för en lyckad implementeringsprocess

success-plan

Checklista för en lyckad implementeringsprocess

Ett framgångsrikt genomförande kräver engagemang från båda sidor. Här är en checklista med tips för att göra implementeringsprocessen för Provet Cloud så smidig som möjligt för dig och ditt team.

Sätt upp realistiska förväntningar där du kommer överens om projektets omfattning, budget och schema.

Enas om gemensamma mål inom ditt team för att säkerställa att alla förstår och är överens om vad som behöver göras.

Kommunicera tydligt och proaktivt till ditt team under hela implementeringen.

Upprätthåll engagemang från ledningen genom att effektivt involvera nyckelpersoner i processen.

Vid behov delta i möten på ledningsnivå för att ge regelbundna statusrapporter och uppdateringar om vad som händer i implementeringsprojektet.

Söker du efter support?

Kontakta oss på Provet Cloud

Prova Provet Cloud