<img alt="" src="https://secure.plan2twin.com/219004.png" style="display:none;">

Databeskyttelse erklæring

Erklæring om databeskyttelse for Nordhealth Oy-kunder og potentielle kunder.
Udkast: 05.06.2021

1. Kontroller

Nordhealth Oy (2162673-1)
Virkkalantie 21 08700 Lohja Finland
tlf. +358 19 425 1610 (herefter "vi")

2. Kontaktperson til registersager

Nordhealth DPO
Tekniikantie 12 02150 Espoo Finland
dpo@nordhealth.com

3. Hvad er formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger?

Formålet med behandlingen af personoplysninger er:
 • levering og udvikling af vores produkter og tjenester;
 • opfyldelse af vores kontraktlige og andre løfter og forpligtelser;
 • tage sig af kundeforholdet,
 • analysere og profilere en kundes adfærd eller andre data;
 • elektronisk direkte markedsføring og
 • målrette annoncering i vores og andres onlinetjenester. Grundlaget for behandling af personoplysninger er vores legitime interesse baseret på kundeforhold og/eller anden relevant tilknytning for at opfylde en kontrakt og samtykke.

4. Hvilke oplysninger behandler vi?

Vi behandler følgende personoplysninger om vores kunder eller andre registrerede, f.eks. deltagerne i uddannelsen, i forbindelse med kunderegistret:
 • grundlæggende oplysninger om den registrerede * såsom navn, kundenummer, brugernavn og / eller anden identifikator, adgangskode og foretrukket sprog;
 • kontaktoplysninger på den registrerede * såsom e-mailadresse, telefonnummer, adresse;
 • oplysninger om virksomhedens og virksomhedens kontaktpersoner, såsom virksomheds-id, navn og kontaktoplysninger på kontaktpersonerne;
 • mulige forbud og samtykke til direkte markedsføring;
 • oplysninger om deltagerne i arrangementerne og mulig information om arrangementet, såsom særlige kostvaner
 • oplysninger om kundeforholdet og kontrakten såsom tidligere og nuværende kontrakter og ordrer, brugerprofil dannet på baggrund af kundeforhold, opkaldsoptagelse, korrespondance med kunden / registreret og andre kontakter, cookies og data relateret til deres brug;
 • andre mulige oplysninger indsamlet med samtykke fra den registrerede. Levering af personoplysninger markeret med en stjerne er et krav for vores kontrakt og/eller kundeforhold. Uden de nødvendige oplysninger er vi ikke i stand til at levere produktet og/eller tjenesten.

5. Hvorfra modtager vi data?

Vores primære kilde er oplysninger, som du indsender som kunde. Til de formål, der er beskrevet i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, kan personoplysninger også indsamles og opdateres fra offentligt tilgængelige kilder og baseret på oplysninger modtaget fra myndighederne eller andre tredjeparter inden for rammerne af gældende love og bestemmelser. En sådan dataopdatering udføres manuelt eller på automatiserede måder. For at indsamle anonyme besøgsdata bruger vi følgende værktøjer og tjenester:

Google Analytics – Få flere oplysninger på:
https://analytics.google.com/analytics/web/

Hotjar – Lær mere på:
https://www.hotjar.com

6. Hvem videregiver vi data til og overfører data uden for EU eller EØS?

Vi videregiver ikke oplysninger fra registret til eksterne parter. Vi bruger underleverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne. Vi overfører personoplysninger uden for EU/EØS. Når personoplysninger behandles uden for EU/EØS, sikrer vi, at underleverandøren er forpligtet til at anvende EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser.

7. Hvordan beskytter vi dataene, og hvor længe opbevarer vi dem?

Kun de af vores medarbejdere, der på vegne af deres arbejde har ret til at behandle kundedata, har ret til at bruge det system, der indeholder personoplysninger. Dataene er teknisk beskyttet. Adgang til dataene kræver tilstrækkelige rettigheder. Uautoriseret adgang forhindres også af firewalls og teknisk beskyttelse. Kun udpegede personer har ret til at behandle og vedligeholde oplysningerne. Brugere er bundet af fortrolighed.

Informationssystemet sikkerhedskopieres sikkert og kan gendannes efter behov. Sikkerhedskontrol udføres regelmæssigt. Vi opbevarer oplysningerne i kundeforholdets varighed og som krævet i henhold til gældende lovgivning. Vi vurderer regelmæssigt behovet for datalagring under hensyntagen til gældende lovgivning. Derudover tager vi os af sådanne rimelige handlinger, der sikrer, at der ikke gemmes uforenelige, forældede eller unøjagtige personoplysninger i registret med henblik på behandlingen. Vi retter eller sletter sådanne data uden forsinkelse.

8. Hvilke rettigheder har du som registreret?

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, der er lagret i registret om dig selv, og ret til at kræve berigtigelse eller sletning af oplysningerne. Hvis du har adgang til dine data, kan du selv redigere dataene. I det omfang behandlingen er baseret på samtykke, har du også ret til at trække dit samtykke tilbage eller ændre det. Tilbagetrækning af dit samtykke påvirker ikke lovligheden af behandlingen forud for tilbagetrækningen af samtykket. Du har ret til at gøre indsigelse mod eller kræve begrænsning af behandlingen af dine data og til at klage til tilsynsmyndigheden. På baggrund af din særlige situation har du også ret til at gøre indsigelse mod andre behandlingsaktiviteter, når retsgrundlaget for behandlingen er legitim interesse. I forbindelse med din anmodning skal du identificere den specifikke situation, på grundlag af hvilken du modsætter dig behandlingen. Vi kan kun afvise anmodningen om indsigelse af juridiske årsager.

9. Hvem kan du være i kontakt med?

Alle kontakter og anmodninger vedrørende denne fortrolighedspolitik skal sendes skriftligt eller personligt til den person, der er nævnt i afsnit to (2).