Get started

Tietosuojaseloste

Tämä on Finnish Net Solutions Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Viimeisin muutos 12.4.2021

Rekisterinpitäjä

Finnish Net Solutions Oy, 1733917-4
Tekniikantie 12
02150 Espoo,
Suomi
Puh. +358 19 425 1610
info@fns.fi
https://www.fns.fi

Yhteyshenkilö

Matti Saarelainen
Tekniikantie 12
02150 Espoo
dpo@fns.fi

 

Rekisterin nimi

Finnish Net Solutions Oy:n asiakas- ja prospektirekisteri


Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Oikeusperusta henkilötietojen käsittelylle GDPR: n mukaisesti on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Henkilötietoja käytetään tilauksiin, yhteystietoihin, asiakaskyselyihin, palvelujen kehittämiseen, markkinointiin ja muihin asiakkuudenhallintatoimenpiteisiin. Osto- ja sijaintitietoja voidaan käyttää myös markkinointitoimintojen ja asiakasviestinnän kohdistamiseen, jotta ne olisivat kiinnostavampia rekisteröidyille.


Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsiteltäviä tietoja ovat tyypilliset asiakassuhteen hoitamisessa tarvittavat yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä yrityksen tai organisaation nimi, osoite ja tunnistetiedot.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde on olemassa. Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa. Tiedot poistetaan, kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut.


Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. verkkolomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.


Anonyymi verkkoanalytiikka

Anonyymin, verkkovierailua koskevan tiedon keräämiseen käytämme seuraavia työkaluja ja palveluja:
Google Analytics - Lisätietoja: https://analytics.google.com/analytics/web/
Hotjar - Lisätietoja: https://www.hotjar.com/

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteri ja rekisterinpitäjän järjestelmä sijaitsevat EU: ssa, mutta rekisterinpitäjällä on myös oikeus siirtää henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti palvelun tarjoamiseksi.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Aina kun keräämme tietoja, tiedot salataan ja välitetään meille turvallisesti. Voit vahvistaa tämän etsimällä lukkokuvaketta osoiteriviltä ja etsimällä merkkijonon "https" verkkosivun osoitteen alusta. Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet. Luvaton pääsy estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla.

Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen henkilöiden käytettävissä. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvatarkistuksia tehdään säännöllisesti.


Tarkastusoikeus ja muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja heistä on rekisterissä. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön GDPR: n asettamassa määräajassa (lähinnä kuukauden kuluessa). Rekisteröidyllä on oikeus muuttaa virheellisiä tietoja ja oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun yhteystiedot ovat osoitteessa tietosuoja.fi).