<img alt="" src="https://secure.plan2twin.com/219004.png" style="display:none;">

Provet Cloud
Business Intelligence

Nyckeln till praktikens tillväxt är datainformerat beslutsfattande

Veterinärpraktiker producerar data som ger insikter om klinikens effektivitet, kundnöjdhet och intäkter. Provet Cloud Business Intelligence – en uppsättning verktyg inom din molnbaserade veterinärprogramvara – gör dessa insikter lätt tillgängliga.

Union (2)

Data görs handlingsbara

Få tillgång till inbyggda datavisualiseringsverktyg för att skapa instrumentpaneler som kan delas med hela organisationen.

vector

Enkel rapportering

Inbyggda rapporter hjälper dig att dra realtidsinsikter från din data och utvärdera nyckeltal.

notepad

Analys på praktiken

En lättläst BI-lösning tar bort behovet av inhyrda dataspecialister eller affärsanalytiker.

mobile

360-graders vy av praktikens hälsa

Dra nytta av datainsikter för att förbättra vården, förbättra kundupplevelsen, täppa till luckor i effektivitet och få företaget att växa.

Se ett exempel på en demorapport

Power BI example_1
Power BI example_2
Power BI example_3
Power BI example_4
Power BI example_5
Power BI example_6
Power BI example_7

Fördelar med Provet Cloud Business Intelligence

Union1

Lägg mindre tid på administrativa uppgifter och mer tid på att hantera din praktik med realtidsnyckeltal för ekonomi, kunder och personal

Union1

Identifiera utvecklingsmöjligheter i ditt företag baserat på grundorsaksanalys, jämförelser och tidsserieanalyser

Union1

Involvera och engagera all praktikpersonal i att omvandla företaget med tydliga, visuella och uppdaterade interaktiva rapporter

Kontakta oss

för att lära dig mer om Provet Cloud Business Intelligence.